Ubytovanie v školskom internáte

O ubytovanie v školskom internáte môže požiadať zákonný zástupca žiaka(alebo žiak starší ako 18r.) ktorejkoľvek bratislavskej strednej školy - nielen uvedenej ako spádová škola - ktorého trvalé bydlisko je mimo Bratislavy. Jediným kritériom pre ubytovanie žiaka je kapacita internátov.

Kapacita oboch internátov je 406 žiakov. 

Spádové školy:

   SSUŠ Animovanej tvorby Vlastenecké nam.1
   L.C.Lewisa Beňadická 16
   SOŠT,Vranovská č.4
   SOŠ ochrany osob a majetku Vranovská 4
   SUV J. Vydru , Dúbravská cesta 11
   Konzervatórium Tolstého a Beňadická
   SPŠ elektrotechnická Halova 16
   Evanjelické lýceum Vranovská ul.
   Obchodná akadémia Hrobáková ul.
   SPŠ strojnícka Fajnorovo nábr.5
   SPŠ elektrotechnická Zochova ul.
   Gymnázium Grosslingova

 

 

Žiaci sú ubytovaní v bunkách s dvoma dvojposteľovými izbami a kompletným sociálnym zariadením. Každý žiak má k dispozícii posteľ(s lôžkovinami), skriňu a písací stôl so stoličkou. Na jednom poschodí je ubytovaná jedna výchovná skupina. Žiaci sa na vyučovanie pripravujú v svojich izbách, resp. v študovniach.

 

Stravovanie:

Stravovanie žiakov je zmluvne zabezpečené v školskej jedálni v internáte na Vranovskej č.4. Cena stravného lístka je 3,01€ z toho raňajky: 0,73 €., obed:1,33 € a večera 0,95 €.
Pre prípravu jedál slúži žiakom aj kuchynka a na každom poschodí je žiakom k dispozícii chladnička, mikrovlnná rúra a varná kanvica u vychovávateľky.

 

Platba

Mesačný poplatok Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiaka v internáte je v šk.r. 2017/2018 42 EUR.

 

Prihláska - Formulár

Tu nájdete prihlášku .

" Najdlhšia cesta sa začína obyčajným krokom. "