Oba školské internáty sú súčasťou SOŠT.Poskytujú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie žiakov bratislavských stredných škôl.

Poloha

Internáty sú umiestnené v tichom prostredí na okraji mestskej časti Petržalka s výborným autobusovým spojením do všetkých spádových škôl. V budove školského intrernátu na Vranovskej 2 sídli na 1.-3. poschodí bilingválne gymnázium - Evanjelické lýceum, samotný internát sa nachádza na 4.-10. poschodí. Internát Vranovská 4 sa nachádza v budove SOŠT a sídli na 3. až 10.poschodí.

Záujmové aktivity

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v internáte zabezpečujú vychovávatelia a vychovávateľky. Zabezpečujú v internátoch dozor počas nočného kľudu. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v zmysle Výchovného programu internátov s cieľom dosiahnuť výchovné štandardy absolventa strednej školy.


Pre záujmovo-relaxačnú činnosť majú žiaci k dispozícii na každom poschodí spoločenskú miestnosť vybavenú televízorom, DVD prehrávačom a klavírom, telocvičňu, posilňovňu, knižnicu s čitárňou a hernu. Žiaci vydávajú vlastný internátny časopis - REFLEKT. Priestory intenrátu sú kompletne pokryté wifi-sieťou.

Štúrovo pero 2016 - diplom (obrázok)

Štúrovo pero 2014 - diplom (obrázok)

 

 

Školský poriadok školského internátu

Obsahuje: Práva a povinnosti žiakov, zdravotné, bezpečnostné a hygienické pravidlá, režim dňa, osobné voľno, zásady pre individuálne vychádzky a výchovné opatrenia.

 

" Najdlhšia cesta sa začína obyčajným krokom. "