Stredná odborná Škola technická Vranovská č.4. Bratislava 851 02

 

Zriaďovateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 851 02 Bratislava

Vedenie SOŠT:

Riaditeľ SOŠT: Zdenek Rada Ing.
Zást. riaditeľa: Rudolfína Pakanová Mgr.
Vedúca vychovávateľka pre ŠI: Viera Chrenková
Ved. prevádzky ŠI 2: Alena Makulová

Telefón:

02 / 63838487 ŠI Vr. 2
02 / 63812377 ŠI Vr. 4

Mobilný Telefón:

0911 352 166 ŠI Vranovská č.2
0910 601 162 ŠI Vranovská č.4

Fax:

02 / 63830959

Email:

zastupkyňa riaditeľa SOŠT a ŠI.: Mgr. R.Pakanová
vedúca vychovávateľka pre ŠI 2: Viera Chrenková
vedúca prevádzky ŠI 2: Alena Makúková

Facebook

Internat Vranovska4 Ba

" Najdlhšia cesta sa začína obyčajným krokom. "