Spojenia

Z autobusovej stanice AS Mlynské Nivy:


   autobus č.88, výstup na zastávke Kremnická

Z centra (zastávka Zochová, Kollárovo nám.):


   autobus č.80, výstup na zastávke Kremnická

Zo železničnej stanice Bratislava-hlavná stanica:


   autobus č.93,prestup na zast. Zochova na 80, výstup na zastávke    Kremnická

Zo železničnej stanice Petržalka:


   peši 500m.

 

" Najdlhšia cesta sa začína obyčajným krokom. "