ORGANIZAČNÉ POKYNY K NÁSTUPU DO ŠI
školský rok 2018 - 2019
-------------------------------------------------------
1. Nástup do ŠI :
2.9.2018 - nedela od 13.00 - 20.00 hod
3.9.2018 - pondelok od 8.00 - 20.00 hod

2. Priniest :
- 2x fotografia ( iba študenti 1. ročníka )
- lekárske potvrdenie o zdravotnom stave (nie staršie ako 5 dní)
- prehlásenie rodičov alebo plnoletého žiaka - podpísané
- potvrdenie o zaplatení ubytovania ( ústrižok šeku alebo výpis z účtu )
- osobné veci, hygienické potreby, obliečky na postelnú bielizen

Dna 2.9.2018 o 17.00 hod, sa koná stretnutie pedagogických pracovníkov ŠI s rodičmi ubytovaných žiakov, prednostne uvítame rodièov detí, ktoré nastupujú do 1. ročníka. -------------------------------------------------------


Vitajte na stránkach školského internátu Vranovská 2 a 4 v Bratislave

 

 

" Najdlhšia cesta sa začína obyčajným krokom. "